Yanlış Doğru Çizelgesi


Sayfa Satır Yanlış Doğru
97 17 “bu sorunları” “bu soruları”
101 21 “5’inci” “6’ncı”